Home :: Profile :: Photo gallery :: Post results :: Events/News :: Groups trainer :: Contact Us
     
 
Post Results 2011INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E1 GEANT DAME - 9 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E1 GEANT HOMME - 9 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E2 GEANT DAME - 9 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E2 GEANT HOMME - 9 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E1 SLALOM DAME - 9 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E1 SLALOM HOMME - 9 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E2 SLALOM DAME - 9 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E2 SLALOM HOMME - 9 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-GENERAL RANKING GIANT MEN - 15/16 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-JN1 GIANT MEN - 15/16 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-JN2 GIANT MEN - 15/16 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-GENERAL RANKING SLALOM MEN - 15/16 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-JN1 SLALOM MEN - 15/16 JANUARY 2011
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-JN2 SLALOM MEN - 15/16 JANUARY 2011
INTERCLUBS POUSSIN-GEANT DAME - 23 JANUARY 2011
INTERCLUBS POUSSIN-GEANT HOMME - 23 JANUARY 2011
INTERCLUBS PRE-POUSSINS-GEANT DAME - 23 JANUARY 2011
INTERCLUBS PRE-POUSSINS-GEANT HOMME - 23 JANUARY 2011
INTERCLUBS POUSSINS-GEANT DAME - 19 FEBRUARY 2011
INTERCLUBS POUSSINS-GEANT HOMME - 19 FEBRUARY 2011
INTERCLUBS PRE-POUSSINS-GEANT DAME - 19 FEBRUARY 2011
INTERCLUBS PRE-POUSSINS-GEANT HOMME - 19 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-SLALOM HOMME - 13 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-SLALOM FEMME - 13 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-GEANT HOMME - 13 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-GEANT FEMME - 13 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E2-SLALOM HOMME - 13 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E2-SLALOM FEMME - 13 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E2-GEANT HOMME - 13 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E2-GEANT FEMME - 13 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-SLALOM HOMME - 27 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-SLALOM FEMME - 27 FEBRUARY 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN JNR1-GEANT FEMME - 27 MARS 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN - GEANT HOMME - 27 MARS 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN - GEANT FEMME - 27 MARS 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN JNR2-GEANT FEMME - 27 MARS 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN JNR1-GEANT HOMME - 27 MARS 2011
CHAMPIONNAT DU LIBAN JNR2-GEANT HOMME - 27 MARS 2011

POST RESULTS FOR YEAR 2010
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E1 GEANT DAME - 9 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECART
1 FAYAD ISABELLE 1998 FARAYA-MZAAR 46.28 44.03 1:30,31  
2 FAYAD SOPHIE 1999 FARAYA-MZAAR 47.63 46.89 1:34,52 4.21
3 ISKANDAR CARLIE 1999 FARAYA-MZAAR 49.32 46.17 1:35,49 5.18
4 ADAIMI FLORENCE 1999 FARAYA-MZAAR 49.48 46.61 1:36,09 5.78
5 AZAR RAYANA 1999 FARAYA-MZAAR 50.15 46.99 1:37,14 6.83
6 KHACHWAJIAN LAETICIA 1999 FARAYA-SPORTING 52.94 51.33 1:44,27 13.96
7 KHALAF KAREN 1999 FARAYA-MZAAR 56.52 56.25 1:52,77 22.46
8 MOUBARAK ELITA 1998 FARAYA-MZAAR 1:02,39 1:00,86 2:03,25 32.94
9 RICHA YASMINA  1999 FARAYA-MZAAR 1:04,14 1:02,99 2:07,13 36.82
10 KASSEM THALIA 1999 FARAYA-MZAAR 1:07,87 1:02,59 1:10,46 40.15


DISQUALIFIEES MANCHE 1

  SIOUFI MARIA 1999 FARAYA-SPORTING
  ZOVIGHIAN MARINE 1999 FARAYA-MZAAR


ABANDONS MANCHE 2

  GEORGE SONIA 1999 FARAYA-MZAAR

DISQUALIFIES MANCHE 2

  KETTANEH CHLOE 1998 FARAYA-MZAAR
  SAMAHA NADIA LARA 1998 FARAYA-MZAAR
  YAACOUB SHERINE 1999 FARAYA-MZAAR

 


INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E1 GEANT HOMME - 9 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECART
1 BEHLOK ALLEN 1998 FARAYA-MZAAR 44.73 42.66 1:27,39  
2 JAHCHAN MICKAEL 1998 FARAYA-MZAAR 44.97 43.83 1:28,80 1.41
3 ASSOUAD ALBERT 1998 FARAYA-MZAAR 46.36 43.26 1:29,62 2.23
4 FAYAT THOMAS 1999 FARAYA-MZAAR 47.99 46.84 1:34,83 7.44
5 MECATTAF THOMAS 1999 FARAYA-SPORTING 49.18 46.74 1:35,92 8.53
6 LAYOUN KARIM 1998 FARAYA-SPORTING 49.21 47.66 1:36,87 9.48
7 CHEHAB ZIAD 1998 FARAYA-MZAAR 48.94 48.38 1:37,32 9.93
8 ZEIN JOE 1998 FARAYA-MZAAR 49.11 48.4 1:37,51 10.12
9 AKIKI ANTHONY 1999 FARAYA-SPORTING 51.8 48.28 1:40,08 12.69
10 HARMOUCHE MICHEL 1999 FARAYA-SPORTING 50.84 49.58 1:40,42 13.03
11 RABBATH GEORGES 1998 FARAYA-SPORTING 51.94 51.27 1:43,21 15.82
12 GHARIOS RALPH 1998 FARAYA-MZAAR 53.82 51.89 1:45,71 18.32
13 AKHRAS MARC 1999 FARAYA-MZAAR 53.58 54.23 1:47,81 20.42
14 TABET MICHEL 1998 FARAYA-MZAAR 54.57 54.23 1:48,80 21.41
15 GHARIOS MARC 1998 FARAYA MZAAR 57.5 52.68 1:50,18 22.79
16 ASMAR RAOUL 1999 FARAYA-MZAAR 55.93 56.31 1:52,24 24.85
17 MOUSALLEM RAYAN 1999 FARAYA-MZAAR 57.37 57.13 1:54,50 27.11
18 YARED JEAN 1999 FARAYA-MZAAR 59.7 56.18 1:55,88 28.49
19 ROUHANA SAMI 1999 FARAYA-MZAAR 1:02,90 58.92 2:01,82 34.83


DISQUALIFIE MANCHE 1

  MANSOUR ZIAD 1998 FARAYA-MZAAR


DISQUALIFIE MANCHE 2

  ZAHAR ANTHONY 1998 FARAYA MZAAR
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E2 GEANT DAME - 9 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECART
1 MOHBAT NATACHA 1996 FARAYA-MZAAR 42.53 40.97 1:23,50  
2 CHAYA KELLY 1996 FARAYA-MZAAR 46.86 44.32 1:31,18 7.68
3 NASSAR TARA 1997 FARAYA-MZAAR 45.91 46.07 1:31,98 8.48
4 AZAR GHAYSSA 1997 FARAYA-MZAAR 46.29 46.43 1:32,72 9.22
5 ISKANDAR TANIA 1997 FARAYA-MZAAR 54.42 55.65 1:50,07 26.57
6 EL KHOURY LAETICIA 1997 FARAYA-MZAAR 1:11,10 45.52 1:56,62 33.12
7 ZAKKA SASHA 1996 FARAYA-MZAAR 1:05,87 59.14 2:05,01 41.51
8 HADDAD YASMA  1996 FARAYA-MZAAR 1:28,74 43.03 2:11,77 48.27
INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E2 GEANT HOMME - 9 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECART
1 NAHAS KARIM 1996 FARAYA-MZAAR 42.53 41.54 1:24,07  
2 ABOUJAOUDE ALEXANDRE 1996 FARAYA-MZAAR 44.98 41.65 1:26,63 2.56
3 CHAKER MIKHAEL 1997 FARAYA-SPORTING 44.92 43.09 1:28,01 3.94
4 TASSO LUIGI 1997 FARAYA-SPORTING 45.49 43.95 1:29,44 5.37
5 OUAISS JEREMY 1997 FARAYA-SPORTING 46.1 43.38 1:29,48 5.41
6 NADER LUKA 1997 FARAYA-SPORTING 45.74 44.16 1:29,90 5.83
7 RAPHAEL JACQUES 1996 FARAYA-SPORTING 46.32 44.47 1:30,79 6.72
8 GEAGEA JOE 1996 FARAYA-SPORTING 46.41 45.74 1:32,15 8.08
9 MELHEM MEL 1997 FARAYA-SPORTING 47.48 45.48 1:32,96 8.89
10 MOUZANAR NAMIR 1997 FARAYA-SPORTING 47.55 46.45 1:34,00 9.93
11 TAYAH YOUSSEF 1997 FARAYA-MZAAR 49.18 47.62 1:36,80 12.73
12 AKHRAS DANIEL 1997 FARAYA-MZAAR 49.54 48.92 1:38,46 14.39
13 BOCTI CARLO 1997 FARAYA-SPORTING 49.54 49 1:38,54 14.47
14 MAHMOUD TAREK 1997 FARAYA-SPORTING 56.51 45.47 1:41,98 17.91
15 EL KHOURY PHILIPPE 1997 FARAYA-MZAAR 58.83 48.14 1:46,97 22.9
16 ZAKKA CYRIL 1996 FARAYA-MZAAR 1:02,25 57.95 2:00,20 36.13
17 KETTANEH HENRY 1997 FARAYA-MZAAR 56.83 1:05,00 2:01,83 37.76
18 RAPHAEL RYAN 1997 FARAYA-MZAAR 1;02,94 1:01,68 2:04,62 40.55
19 YAACOUB KARIM 1997 FARAYA-MZAAR 1:03,65 1:04,33 2:07,98 43.91
20 ZAKKA KEVIN 1996 FARAYA-MZAAR 1:10,02 1:06,17 2:16,19 52.12
21 HADDAD THOMAS 1997 FARAYA-SPORTING 1:58,96 50.44 2:49,40 1:25,33


ABANDON MANCHE 2

  GHARZOUZI ELIAS 1997 FARAYA-SPORTING


DISQUALIFIE MANCHE 2

  MANSOUR TAREK 1996 FARAYA-MZAARINTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E1 SLALOM DAME - 9 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 CUMUL
1 FAYAD ISABELLE 1998 FARAYA-MZAAR 1:08,09 1:15,55 2:23,64
2 ADAIMI FLORENCE 1999 FARAYA-MZAAR 1:11,32 1:14,41 2:25,73
3 SAMAHA NADIA LARA 1998 FARAYA-MZAAR 1:15,60 1:12,68 2:28,28
4 AZAR RAYANA 1999 FARAYA-MZAAR 1:17,45 1:15,52 2:32,97
5 GEORGE SONIA 1999 FARAYA-MZAAR 1:23,06 1:18,57 2:41,63
6 KHALAF KAREN 1999 FARAYA-MZAAR 1:27,59 1:25,68 2:53,27
7 MOUBARAK ELITA 1997 FARAYA-MZAAR 1:50,35 1:37,19 3:27,54


DISQUALIFIEE

  KHACHWAJIAN LAETICIA 1999 FARAYA SPORTING


ABANDONS

  FAYAD SOFIA 1999 FARAYA MZAARINTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E1 SLALOM HOMME - 9 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 CUMUL
1 BEHLOK ALLEN 1998 FARAYA-MZAAR 1:08.86 1:08.90 2:17.76
2 JAHCHAN MICKAEL 1998 FARAYA-MZAAR 1:08.86 1:10.63 2:19.49
3 ASSOUAD ALBERT 1998 FARAYA-MZAAR 1:08.25 1:12.76 2:21.01
4 CHEHAB ZIAD 1998 FARAYA-MZAAR 1:12.13 1:13.00 2:25.13
5 MECATTAF THOMAS 1999 FARAYA-SPORTING 1:15.45 1:12.21 2:27.66
6 ZEIN JOE 1998 FARAYA-MZAAR 1:16.22 1:14.41 2:30.63
7 AKIKI ANTHONY 1999 FARAYA-SPORTING 1:16.17 1:17.58 2:33.75
8 LAYOUN KARIM 1998 FARAYA-SPORTING 1:18.46 1:16.13 2:34.59
9 RABBATH GEORGES 1999 FARAYA-SPORTING 1:22.96 1:20.87 2:43.83
10 FAYAD THOMAS 1999 FARAYA-MZAAR 1:16.16 1:31.33 2:47.49
11 MANSOUR ZIAD JUNIOR 1998 FARAYA-MZAAR 1:24,56 1:24.30 2:48.86
12 AKHRAS MARC 1998 FARAYA-MZAAR 1:25,35 1:23,90 2:49,25
13 GHARIOS MARC 1999 FARAYA-MZAAR 1:34,06 1.25,58 2:59,64


DISQUALIFIES

  ASMAR RAOUL 1999 FARAYA MZAAR
  ROUHANA SAMI 1999 FARAYA MZAAR

 INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E2 SLALOM DAME - 9 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 CUMUL
1 EL KHOURY LAETICIA 1997 FARAYA-MZAAR 01:06.1 01:08.2 02:14.2
2 AZAR GHAYSSA 1997 FARAYA-MZAAR 01:08.5 01:11.7 02:20.2
3 ISKANDAR TANIA 1997 FARAYA-MZAAR 01:25.5 01:23.0 02:48.5
4 HADDAD YASMA  1996 FARAYA-MZAAR 01:35.0 02:06.8 03:41.8
5 CHAYA KELLY 1996 FARAYA-MZAAR 01:11.8 02:34.5 03:46.3


DISQUALIFIES

  FAYAD ZOE 1996 FARAYA MZAAR
  NASSAR TARA 1997 FARAYA MZAAR

 


INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-E2 SLALOM HOMME - 9 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 CUMUL
1 NAHAS KARIM 1996 FARAYA-MZAAR 01:02.0 01:03.8 02:05.7
2 ABOUJAOUDE ALEXANDRE 1996 FARAYA-MZAAR 01:02.6 01:04.3 02:06.9
3 TASSO LUIGI 1997 FARAYA-SPORTING 01:05.5 01:08.3 02:13.9
4 GHARZOUZI ELIAS 1997 FARAYA-SPORTING 01:08.2 01:07.8 02:16.0
5 GEAGEA JOE 1997 FARAYA-SPORTING 01:06.3 01:11.1 02:17.3
6 NADER LUKA 1996 FARAYA-SPORTING 01:10.1 01:10.6 02:20.7
7 MANSOUR TAREK 1996 FARAYA MZAAR 01:08.6 01:12.3 02:20.9
8 RAFAEL JACQUES 1997 FARAYA-SPORTING 01:09.9 01:11.4 02:21.4
9 MELHEM MEL 1997 FARAYA-SPORTING 01:09.2 01:12.9 02:22.1
10 MAHMOUD TAREK 1997 FARAYA-SPORTING 01:10.6 01:13.3 02:23.9
11 TAYAH YOUSSEF 1997 FARAYA-MZAAR 01:13.5 01:15.4 02:28.9
12 AKHRAS DANIEL 1997 FARAYA-MZAAR 01:12.5 01:18.0 02:30.5
13 MOUZANAR NAMIR 1997 FARAYA-SPORTING 01:20.7 01:16.2 02:36.9
14 ZAKKA CYRIL 1996 FARAYA MZAAR 01:29.4 01:30.9 03:00.3
17 ZAKKA KEVIN 1996 FARAYA-MZAAR
01:46,95
01:38,50
03:25,45


DISQUALIFIES

  CHAKER MIKHAEL 1996 FARAYA SPORTING
  OUAISS JEREMY 1997 FARAYA SPORTING

 


INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-GENERAL RANKING GIANT MEN - 15/16 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE 1 MANCHE 2 TEMPS ECART
1 ARAMAN PHILIPPE 1987 54.75 53.41 1:48,16  
2 FENIANOS NAIIM 1992 54.89 54.97 1:49,86 1.7
3 FENIANOS TAREK 1990 58.42 53.73 1:52,15 3.99
4 ARIDA EDDY 1993 58.37 53.96 1:52,33 4.17
5 CHIHA SYLVIO 1990 58.07 54.98 1:53,05 4.89
6 CHAMOUN DANY 1993 57.64 56.06 1:53,70 5.54
7 ASSOUAD GEORGES 1995 58.47 55.77 1:54,24 6.08
8 CHAMMAS CARL 1993 59.85 56.67 1:56,52 8.36
9 CATTAN MARC 1992 1:00,37 56.28 1:56,65 8.49
10 ABOUJAOUDE CYRIL 1995 59.26 57.8 1:57,06 8.9
11 GEORGE LUCIEN 1995 1:01,97 58.45 2:00,42 12.26
12 OUAIS ROMAIN 1995 1:01,92 1:02,45 2:04,37 16.21
13 ARIDA JULIAN 1995 1:06,68 1:02,45 2:09,13 20.97
14 GEBRAEL MARCELLINO 1988 1:07,29 01:02.8 2:10,09 21.93
15 MOHBAT FELIX 1995 57.09 1:16,34 2:13,43 25.27
16 SAAD CHARIF 1993 1:09,37 1:05,69 2:15,06 26.9
17 DAHER MARCOS 1987 1:02,63 1:18,79 2:21,42 33.26
18 HAKIM OMAR 1995 1:10,17 1:19,54 2:29,71 41.55
19 IBRAHIM LUCIEN 1998 1:05,39 1:28,51 2.33,90 45.74
20 ABISAAD ELIE 1994 1:45,18 1:09,93 2:55,11 1:06,95


DISQUALIFIES

  AFIF CHISTIAN 1994
  ABI SAAD MAZEN 1989
  AOUAD RABIH 1994
  SLAIBI JAD 1995
  DAHER WALID 1990
  GEBRAEL MARWAN 1991

 


INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-JN1 GIANT MEN - 15/16 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE 1 MANCHE 2 TEMPS ECART
1 ASSOUAD GEORGES 1995 58.47 55.77 1:54,24  
2 ABOUJAOUDE CYRIL 1995 59.26 57.8 1:57,06 2.82
3 GEORGE LUCIEN 1995 1:01,97 58.45 2:00,42 6.18
4 OUAIS ROMAIN 1995 1:01,92 1:02,45 2:04,37 10.13
5 ARIDA JULIAN 1995 1:06,68 1:02,45 2:09,13 14.89
6 MOHBAT FELIX 1995 57.09 1:16,34 2:13,43 19.19
7 HAKIM OMAR 1995 1:10,17 1:19,54 2:29,71 35.47
8 ABISAAD ELIE 1994 1:45,18 1:09,93 2:55,11 1:00,87


DISQUALIFIES

  AFIF CHISTIAN 1994
  SLAIBI JAD 1995
  AOUAD RABIH 1994

 


INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-JN2 GIANT MEN - 15/16 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE 1 MANCHE 2 TEMPS ECART
1 FENIANOS NAIIM 1992 54.89 54.97 1:49,86  
2 ARIDA EDDY 1993 58.37 53.96 1:52,33 2.47
3 CHAMOUN DANY 1993 57.64 56.06 1:53,70 3.84
4 CHAMMAS CARL 1993 59.85 56.67 1:56,52 6.66
5 CATTAN MARC 1992 1:00,37 56.28 1:56,65 6.79
6 SAAD CHARIF 1993 1:09,37 1:05,69 2:15,06 25.2


DISQUALIFIE

  GEBRAEL MARWAN 1991

 


INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-GENERAL RANKING SLALOM MEN - 15/16 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE 1 MANCHE 2 TEMPS ECART
1 CHIHA SYLVIO 1990 41.7 40.21 1:21,91  
2 FENIANOS NAIIM 1992 42.5 42.87 1:25,37 3.46
3 ARIDA EDDY 1993 43.77 42.11 1:25,88 3.97
4 MOHBAT ALEX 1995 42.96 43.59 1:26,55 4.64
5 ASSOUAD GEORGES 1995 43.7 42.94 1:26,64 4.73
6 CHAMOUN DANY 1993 44.21 42.98 1:27,19 5.28
7 CATTAN MARC 1992 43.91 43.42 1:27,33 5.42
8 FENIANOS TAREK 1990 40.34 47.56 1:27,90 5.99
9 ABOUJAOUDE CYRIL 1995 44.49 45.21 1:29,70 7.79
10 OUAIS ROMAIN 1995 47.25 46.19 1:33,44 11.53
11 DAHER MARCOS 1987 47.35 47.15 1:34,50 12.59
12 ARIDA JULIAN 1995 49.36 53.22 1:42,58 20.67
13 GEBRAEL MARCELLINO 1986 58.15 54.99 1:53,14 31.23
14 SLAIBI JAD 1995 51.07 1:02,81 1:53,88 31.97
15 TOUMA GEORGES 1979 1:29,88 55:12.0 2:29,71 1:07,80


DISQUALIFIES

  IBRAHIM LUCIEN 1988
  DAHER WALID 1990
  FAKHRI CHARBEL 1991
  CHAMMAS CARL 1993
  GEORGE LUCIEN 1995


N'A PAS FINI

  HAKIM OMAR 1995


DISQUALIFIE

  AFIF CGRISTIAN 1994


INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-JN1 SLALOM MEN - 15/16 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE 1 MANCHE 2 TEMPS ECART
1 MOHBAT ALEX 1995 42.96 43.59 1:26,55  
2 ASSOUAD GEORGES 1995 43.7 42.94 1:26,64 0.09
3 ABOUJAOUDE CYRIL 1995 44.49 45.21 1:29,70 3.15
4 OUAIS ROMAIN 1995 47.25 46.19 1:33,44 6.89
5 ARIDA JULIAN 1995 49.36 53.22 1:42,58 16.03
6 SLAIBI JAD 1995 51.07 1:02,81 1:53,88 27.33


DISQUALIFIE

  GEORGE LUCIEN 1995


N'EST PAS ARRIVE

  HAKIM OMAR 1995


DISQUALIFIE

  AFIF CGRISTIAN 1994INTERCLUBS CHAMPIONSHIP-JN2 SLALOM MEN - 15/16 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE 1 MANCHE 2 TEMPS ECART
1 FENIANOS NAIIM 1992 42.5 42.87 1:25,37 3.46
2 ARIDA EDDY 1993 43.77 42.11 1:25,88 3.97
3 CHAMOUN DANY 1993 44.21 42.98 1:27,19 5.28
4 CATTAN MARC 1992 43.91 43.42 1:27,33 5.42


DISQUALIFIES

  FAKHRI CHARBEL 1991
  CHAMMAS CARL 1993

 INTERCLUBS POUSSIN-GEANT DAME - 23 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE TEMPS ECART CLUB
1 ASSOUAD Ingrid  2000 39.52 FARAYA-MZAAR
2 LAYOUN SARA 2000 40.31 0.79 FARAYA SPORTING
3 SAMAHA Nicole  2000 40.61 1.09 FARAYA-MZAAR
4 OUAISS MANON  2000 41.16 1.64 FARAYA SPORTING
5 KIKANO TASHA MARIA  2000 43.16 3.64 FARAYA SPORTING
6 DEPOLLA Alessia  2000 44.37 4.85 FARAYA-MZAAR
7 ZMOKHOL Andréa 2000 46.19 6.67 FARAYA-MZAAR
8 DEBBAS TIARA  2000 46.35 6.83 FARAYA SPORTING
9 RAPHAEL Lisa  2001 46.58 7.06 FARAYA-MZAAR
10 NASR MARIA  2000 46.79 7.27 FARAYA SPORTING
11 KASSIS YARA  2000 46.98 7.46 FARAYA SPORTING
12 NASR LEA  2000 47.47 7.95 FARAYA SPORTING
13 KHALAF RASHA 2000 47.93 8.41 FARAYA SPORTING
14 TYAN LAETITIA  2001 48.75 9.23 FARAYA SPORTING
15 DERNAIKA YARA  2000 48.84 9.32 FARAYA SPORTING
16 MECATTAF LOUISE 2001 49.47 9.95 FARAYA SPORTING
17 HADDAD Nour  2000 51.31 11.79 FARAYA-MZAAR
18 ABBOUD Roya  2000 51.88 12.36 FARAYA-MZAAR
19 ZARD ABOUJAOUDE Tamara 2001 52.07 12.55 FARAYA-MZAAR
20 ABOUJAOUDE Chloe 2000 52.56 13.04 FARAYA-MZAAR
21 EL KHALIL LYNN  2000 52.66 13.14 FARAYA SPORTING
22 ZEIDAN SARAH  2001 52.77 13.25 FARAYA SPORTING
23 KETTANEH Caroline  2000 53.24 13.72 FARAYA-MZAAR
24 YARED Diala 2001 53.45 13.93 FARAYA-MZAAR
25 MTEINY SARAH JO  2001 53.5 13.98 FARAYA SPORTING
26 MOAWAD TAMARA  2000 53.85 14.33 FARAYA SPORTING
27 ALAMI Nour  2000 54.14 14.62 FARAYA SPORTING
28 BADAWI ISABELLA  2000 54.31 14.79 FARAYA SPORTING
29 GHARIOS Hélène  2000 54.82 15.3 FARAYA-MZAAR
30 AKHRAS Caline 2000 54.82 15.3 FARAYA-MZAAR
31 SALEM IMANE 2001 59.02 19.5 FARAYA SPORTING
32 GEORGE Alyssa  2001 59.16 19.64 FARAYA-MZAAR
33 MOUBARAK Serena 2001 59.23 19.71 FARAYA-MZAAR
34 SAADE Talia  2001 59.24 19.72 FARAYA-MZAAR
35 ABI-JAOUDE Nour 2000 59.82 20.3 FARAYA-MZAAR
36 KALLASSY Valéria 2000 1:01,81 22.29 FARAYA-MZAAR
37 ALAM Melissa 2000 1:03,81 24.29 FARAYA-MZAAR
38 ABBOUD Miya  2001 1:06,30 26.78 FARAYA-MZAAR
39 KASSEM Yasmine  2001 1:07,26 27.74 FARAYA-MZAAR
40 ABILLAMA Rhéa 2000 1:15,24 35.72 FARAYA-MZAAR
41 MALLAH Souraya  2000 1:21,38 41.86 FARAYA-MZAAR


DISQUALIFIES

  EID ANDRE 2000 FARAYA MZAAR
  RAHME AYA 2001 FARAYA SPORTING

 INTERCLUBS POUSSIN-GEANT HOMME - 23 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE TEMPS ECART CLUB
1 ABOUJAOUDE Julian  2000 40.96 FARAYA-MZAAR
2 SALAME Cedric  2000 41.3 0.34 FARAYA-MZAAR
3 HADDAD Issam  2001 42.65 1.69 FARAYA-MZAAR
4 SHEHAB SHARIF  2000 42.8 1.84 FARAYA SPORTING
5 ARNOUK Cezar 2000 43.67 2.71 SKIDARS
6 JUREIDINI Anthony  2000 43.76 2.8 FARAYA-MZAAR
7 FAHED MAZEN  2000 43.93 2.97 FARAYA SPORTING
8 ZEIN Frederic  2000 45.34 4.38 FARAYA-MZAAR
9 SAADE Marc  2000 45.73 4.77 FARAYA-MZAAR
10 KAYROUZ JOHNNY 2000 46.41 5.45 SKIDARS
11 GARZOUZI Maxime  2001 46.66 5.7 FARAYA-MZAAR
12 TAYAH Gabriel  2000 47.07 6.11 FARAYA-MZAAR
13 MANSOUR Jamil  2000 47.88 6.92 FARAYA-MZAAR
14 RICHANI Teymour  2001 47.96 7 FARAYA-MZAAR
15 KAIROUZ Ignace  2000 47.97 7.01 SKIDARS
16 SAMAHA GEORGES 2001 48 7.04 FARAYA SPORTING
17 RIZK Assaad 2000 48.46 7.5 FARAYA-MZAAR
18 KURDI Rakan  2000 49 8.04 FARAYA-MZAAR
19 ABI NADER JORDAN 2001 49.58 8.62 FARAYA SPORTING
20 SLAIBE KARIM 2000 49.7 8.74 FARAYA SPORTING
21 BALADI HABIB 2000 50.58 9.62 FARAYA SPORTING
22 OUEISS Marc 2000 50.84 9.88 FARAYA-MZAAR
23 RASSAMNY TAYMOUR 2000 51.25 10.29 FARAYA SPORTING
24 ISSA Jad  2000 51.52 10.56 SKIDARS
25 CHARAOUI ALFRED  2000 52.31 11.35 FARAYA SPORTING
26 CHAMMAS MICHEL 2001 53.43 12.47 FARAYA SPORTING
27 RAHHAL RONALD  2000 54.67 13.71 FARAYA SPORTING
28 MOUZANNAR LUCA 2000 55.17 14.21 FARAYA SPORTING
29 CHEHAB FOUAD  2001 55.26 14.3 FARAYA SPORTING
30 HADDAD DYLAN  2000 55.48 14.52 FARAYA SPORTING
31 EL YAFI Karim  2000 57.01 16.05 FARAYA-MZAAR
32 ABDALLAH NABIL  2001 57.97 17.01 FARAYA SPORTING
33 FAKHOURY Chawki 2001 59.08 18.12 FARAYA-MZAAR
34 RAHME Joseph 2001 1:24,29 43.33 SKIDARS
35 OUAISS Thomas  2000 1:45,04 1:04,08 FARAYA-MZAAR


ABANDONS

  TANNOURI JAD 2001 FARAYA MZAAR
  EL HAJJ MARC 2000 FARAYA MZAAR
  ZOVIGHIAN CEDRIC 2000 FARAYA MZAAR


DISQUALIFIES

  MOUNLA TAREK 2000 FARAYA SPORTING
  ALAM RAYAN 2001 FARAYAMZAAR


INTERCLUBS PRE-POUSSIN-GEANT DAME - 23 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE TEMPS ECART CLUB
1 KIKANO LEA 2003 53.53 FARAYA SPORTING
2 SAMAHA TALA  2003 53.97 0.44 FARAYA SPORTING
3 HOBEICHE AMAL  2002 54.64 1.11 FARAYA SPORTING
4 KHALAF TAMARA  2003 55.36 1.83 FARAYA SPORTING
5 SIOUFI TAMARA  2003 56.73 3.2 FARAYA SPORTING
6 DEBBAS LAURA  2003 59.9 6.37 FARAYA SPORTING
7 KANAAN YARA  2002 59.99 6.46 FARAYA SPORTING
8 ZMOKHOL Clawdia  2003 1:00,50 6.97 FARAYA-MZAAR
9 ISSA Maria  2002 1:01,60 8.07 SKIDARS
10 HADDAD Lara 2002 1:02,11 8.58 FARAYA-MZAAR
11 EZZEDINE IMAN  2002 1:09,26 15.73 FARAYA SPORTING


DISQUALIFIES

  ZAKKA CHLOE 2003 FARAYA MZAAR
  ABINADER YARA 2002 FARAYA SPORTING
  MOKBEL ANNA  2002 FARAYA MZAAR
  BOCTI YASMINA 2002 FARAYA MZAAR
  HRAOUI SARAH 2003 FARAYA SPORTING
  ABOU HALKA CHLOE 2003 FARAYA SPORTING
  ABOUJAOUDE THALIE 2003 FARAYA MZAAR

 INTERCLUBS PRE-POUSSIN-GEANT HOMME - 23 JANUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE TEMPS ECART CLUB
1 SHEHAB ZIAD 2003 45.86 FARAYA SPORTING
2 ISKANDAR Ray  2002 46.62 0.76 FARAYA-MZAAR
3 ABOUJAOUDE Thierry 2002 48.95 3.09 FARAYA-MZAAR
4 TOHME ASSAAD  2002 50.45 4.59 FARAYA SPORTING
5 KAIROUZ Lucas  2002 50.49 4.63 SKIDARS
6 NAHAS KAMAL  2002 53.7 7.84 FARAYA SPORTING
7 KAYROUZ Lucien  2002 54.21 8.35 SKIDARS
8 MOUNLA MOUSTAFA  2003 54.67 8.81 FARAYA SPORTING
9 BALADI CHERIF  2003 56.76 10.9 FARAYA SPORTING
10 SIKIAS MICHEL  2002 57.55 11.69 FARAYA SPORTING
11 ZEIDAN OMAR  2003 57.65 11.79 FARAYA SPORTING
12 HACHEM EDDY 2002 58.65 12.79 FARAYA SPORTING
13 DEPOLLA Jamie  2002 59.27 13.41 FARAYA-MZAAR
14 ABOU HALKA CHRISTOPHE 2002 1:01,22  15.36 FARAYA SPORTING
15 SAGHBINI Elias  2002 1:02,97 17.11 FARAYA-MZAAR
16 OUEISS Ralph  2002 1:03,26 17.4 FARAYA-MZAAR
17 ACHKAR ELIE  2003 1:05,06  19.2 FARAYA SPORTING
18 ROUHANA Karl  2002 1:05,99  20.13 FARAYA-MZAAR
19 ABDALLAH RYAN  2003 1:06,39  20.53 FARAYA SPORTING
20 TABET Cyril  2002 1:07,39 21.53 FARAYA-MZAAR
21 ZOVIGHIAN Luca 2003 1:07,72 21.86 FARAYA-MZAAR
22 ABI-JAOUDE Karl  2003 1:14,39 28.53 FARAYA-MZAAR
23 FAWAZ RAMY  2003 1:22,09 36.23 FARAYA SPORTING
24 SALEM NADIM  2003 1:24,87  39.01 FARAYA SPORTING


ABANDON

  KHEIREDDINE SELIM  2002 FARAYA SPORTING


DISQUALIFIES

  MADKOUR JOSPEH 2002 FARAYA MZAAR
  RICHA JULIAN 2003 FARAYA SPORTING
  CHAARAOUI ALEXANDRE 2003 FARAYA SPORTING
  KASSIS MARC 2002 FARAYA SPORTINGINTERCLUBS POUSSIN-GEANT DAME - 19 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM CLUB ANNEE TEMPS ECART
1 OUAISS MANON               FARAYA SPORTING 2000 37.34
2 SAMAHA Nicole                FARAYA MZAAR 2000 39.03 1.69
3 KIKANO TASHA MARIA   FARAYA SPORTING 2000 40.33 2.99
4 EID Andrée                        FARAYA MZAAR 2000 41.96 4.62
5 KHALAF RASHA  FARAYA SPORTING 2000 42.29 4.95
6 ZMOKHOL Andréa  FARAYA MZAAR 2000 43.46 6.12
7 TYAN LAETITIA  FARAYA SPORTING 2001 43.56 6.22
8 MECATTAF LOUISE  FARAYA SPORTING 2001 43.99 6.65
9 NASR MARIA  FARAYA SPORTING 2000 44.06 6.72
10 RAPHAEL Lisa  FARAYA MZAAR 2001 44.83 7.49
11 NASR LEA  FARAYA SPORTING 2000 45.57 8.23
12 SAGHBINI SORAYA  FARAYA SPORTING 2000 45.82 8.48
13 KYRILLOS Sabine  FARAYA MZAAR 2000 46.31 8.97
14 ZEIDAN SARAH  FARAYA SPORTING 2001 47.28 9.94
15 KETTANEH Caroline  FARAYA SPORTING 2000 47.34 10.00
16 EL KHALIL LYNN  FARAYA SPORTING 2000 47.57 10.23
17 MOAWAD TAMARA  FARAYA SPORTING 2000 48.11 10.77
18 ZARD ABOUJAOUDE Tamara  FARAYA MZAAR 2001 48.13 10.79
19 AKHRAS Caline  FARAYA MZAAR 2000 48.31 10.97
20 GHARIOS Rhéa  FARAYA MZAAR 2001 48.74 11.40
21 MTEINY SARAH JO  FARAYA SPORTING 2001 48.96 11.62
22 HADDAD Nour  FARAYA MZAAR 2000 49.47 12.13
23 ALAMI NOUR  FARAYA SPORTING 2000 49.92 12.58
24 SAADE Talia  FARAYA MZAAR 2001 49.93 12.59
25 ABOUJAOUDE Chloe  FARAYA MZAAR 2000 50.02 12.68
26 ABBOUD Roya  FARAYA MZAAR 2000 51.05 13.71
27 ALAM Melissa  FARAYA MZAAR 2000 51.97 14.63
28 BADAWI ISABELLA  FARAYA SPORTING 2000 52.17 14.83
29 MOUBARAK Serena  FARAYA MZAAR 2001 52.59 15.25
30 KALLASSY Valéria  FARAYA MZAAR 2000 53.71 16.37
31 MADKOUR Mathilda  FARAYA MZAAR 2000 53.86 16.52
32 SALEM IMANE  FARAYA SPORTING 2001 54.95 17.61
33 MISSIR SACHA  FARAYA SPORTING 2001 54.96 17.62
34 MALLAH Souraya  FARAYA MZAAR 2000 55.34 18.00
35 JABRE Yasmina  FARAYA MZAAR 2001 56.94 19.60
36 GEORGE Alyssa  FARAYA MZAAR 2001 58.09 20.75
37 ABBOUD Miya  FARAYA MZAAR 2001 58.50 21.16
38 MAROUN Loulwa  FARAYA MZAAR 2001 01:00.03 22.69


ABANDON

  KHEIREDDINE SELIM  FARAYA MZAAR 2000


DISQUALIFIES

  DERNAIKA YARA FARAYA SPORTING 2000
  KASSIS YARA FARAYA SPORTING 2000
  LAYOUN SARAH FARAYA SPORTING 2000INTERCLUBS POUSSIN-GEANT HOMME - 19 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM CLUB ANNEE TEMPS ECART
1 EL HAGE Marc  FARAYA MZAAR 2000 37.67
2 OUAISS Thomas  FARAYA MZAAR 2000 38.24 0.57
3 HADDAD Issam  FARAYA MZAAR 2001 38.84 1.17
4 SAADE Marc  FARAYA MZAAR 2000 39.52 1.85
5 ZEIN Frederic  FARAYA MZAAR 2000 39.83 2.16
6 SALAME Cedric  FARAYA MZAAR 2000 39.86 2.19
7 RACHID LUCA  FARAYA SPORTING 2000 39.92 2.25
8 SAMAHA GEORGES  FARAYA SPORTING 2001 40.09 2.42
9 SHEHAB SHARIF  FARAYA SPORTING 2000 40.23 2.56
10 FAHED MAZEN   FARAYA SPORTING 2000 40.95 3.28
11 JUREIDINI Anthony  FARAYA MZAAR 2000 41.31 3.64
12 GARZOUZI Maxime  FARAYA MZAAR 2001 41.41 3.74
13 TAYAH Gabriel  FARAYA MZAAR 2000 41.43 3.76
14 ZOVIGHIAN Cedric  FARAYA MZAAR 2000 42.07 4.40
15 MOUNLA TAREK  FARAYA SPORTING 2000 42.77 5.10
16 RICHANI Teymour  FARAYA MZAAR 2001 43.03 5.36
17 CHAMMAS MICHEL  FARAYA SPORTING 2001 43.50 5.83
18 KURDI Rakan  FARAYA MZAAR 2000 43.82 6.15
19 SLAIBE KARIM  FARAYA SPORTING 2000 43.94 6.27
20 RIZK Assaad  FARAYA MZAAR 2000 44.05 6.38
21 RASSAMNY TAYMOUR  FARAYA SPORTING 2000 44.68 7.01
22 CHEHAB FOUAD  FARAYA SPORTING 2001 45.64 7.97
23 CHARAOUI ALFRED  FARAYA SPORTING 2000 46.83 9.16
24 HADDAD DYLAN  FARAYA SPORTING 2000 48.06 10.39
25 MOUZANNAR LUCA  FARAYA SPORTING 2000 48.62 10.95
26 EL YAFI Karim  FARAYA MZAAR 2000 49.58 11.91
27 ALAM Rayan  FARAYA MZAAR 2001 49.70 12.03
28 RAHHAL RONALD  FARAYA SPORTING 2000 50.16 12.49
29 MASSAAD Paul  FARAYA MZAAR 2001 51.70 14.03
30 JABBOUR Nassif  FARAYA MZAAR 2000 56.31 18.64
31 ABOUJAOUDE Julian FARAYA MZAAR 2000 1:27.67 50.00
INTERCLUBS PRE-POUSSIN-GEANT DAME - 19 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM CLUB ANNEE TEMPS ECART
1 HOBEICHE AMAL  FARAYA SPORTING 2002 46.25
2 ZMOKHOL Clawdia  FARAYA MZAAR 2003 46.66 0.41
3 HADDAD Lara  FARAYA MZAAR 2002 48.63 2.38
4 KHALAF TAMARA  FARAYA SPORTING 2003 48.75 2.50
5 SAMAHA TALA  FARAYA SPORTING 2003 52.01 5.76
6 SIOUFI TAMARA  FARAYA SPORTING 2003 52.06 5.81
7 KANAAN YARA  FARAYA SPORTING 2002 55.29 9.04
8 MALLAH Tania  FARAYA MZAAR 2002 55.71 9.46
9 RIZK Yasmine  FARAYA MZAAR 2002 57.37 11.12
10 ZAKKA Chloé  FARAYA MZAAR 2003 58.45 12.20
11 BOCTI Yasmina  FARAYA MZAAR 2002 1:00.09 13.84
12 EZZEDINE IMAN  FARAYA SPORTING 2002 1:05.56 19.31
13 MASSAAD Mia  FARAYA MZAAR 2002 1:06.33 20.08
14 El AMM Andrea  FARAYA MZAAR 2002 1:08.80 22.55
15 ABOU HALKA CHLOE  FARAYA SPORTING 2003 1:11.57 25.32
16 ABI NADER YARA  FARAYA SPORTING 2002 1:12.40 26.15
17 STEPHAN Naya  FARAYA MZAAR 2003 1:17.51 31.26
INTERCLUBS PRE-POUSSIN-GEANT HOMME - 19 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM CLUB ANNEE TEMPS ECART
1 ISKANDAR Ray  FARAYA MZAAR 2002 42.26
2 MOUNLA MOUSTAPHA  FARAYA SPORTING 2003 46.56 4.30
3 TOHME ASSAAD  FARAYA SPORTING 2002 46.78 4.52
4 AKHRAS CHAFIK  FARAYA SPORTING 2003 49.47 7.21
5 ZEIDAN OMAR  FARAYA SPORTING 2003 49.90 7.64
6 ABOUJAOUDE Thierry  FARAYA MZAAR 2002 50.18 7.92
7 KASSIS MARC  FARAYA SPORTING 2002 50.41 8.15
8 HACHEM EDDY  FARAYA SPORTING 2002 50.54 8.28
9 CHAER OMAR  FARAYA SPORTING 2002 51.10 8.84
10 SAGHBINI Elias  FARAYA MZAAR 2002 51.51 9.25
11 MADKOUR Joseph  FARAYA MZAAR 2002 53.69 11.43
12 SIKIAS JEAN PIERRE  FARAYA SPORTING 2002 54.40 12.14
13 CHARAOUI ALEXANDRE  FARAYA SPORTING 2003 54.40 12.14
14 ABOU HALKA CHRISTOPHE  FARAYA SPORTING 2003 56.26 14.00
15 SIKIAS MICHEL  FARAYA SPORTING 2002 57.35 15.09
16 ACHKAR ELIE  FARAYA SPORTING 2002 58.10 15.84
17 FAWAZ RAMY  FARAYA SPORTING 2003 59.40 17.14
18 CHAMMAS MARC-ANTHONY  FARAYA SPORTING 2002 1:01.37 19.11
19 BADAOUI Alexandre  FARAYA MZAAR 2002 1:05.07 22.81
20 ZOVIGHIAN Luca  FARAYA MZAAR 2003 1:06.00 23.74
21 DEBBAS Antoine  FARAYA MZAAR 2002 1:06.64 24.38
22 ROUHANA Karl  FARAYA MZAAR 2002 1:07.39 25.13
23 RICHA JULIAN  FARAYA SPORTING 2003 1:07.86 25.60
24 RACHID MATTEO  FARAYA SPORTING 2003 1:18.68 36.42
25 SALEM NADIM  FARAYA SPORTING 2003 1:19.05 36.79
26 MISSIR ROGER  FARAYA SPORTING 2002 1:53.55 1:11.29CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-SLALOM HOMME - 13 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS
1 ASSOUAD ALBERT  1998 FARAYA MZAAR 45.24 48.08 1:33,32  
2 RAHMEH JEFFERY  1998 AL AREZ RIYADI BCHARI 47.15 51.31 1:38,46  5.14
3 BEHLOK ALLEN  1998 FARAYA MZAAR 47.92 51.23 1:39,15 5.83
4 JAHCHAN MICHAEL  1998 AL SOUCOUR AL AREZ 49.21 50.91 1:40,12 6.8
5 KEIROUZ CYRIL  1999 AL AREZ RIYADI BCHARI 49.68 52.3 1:41,98  8.66
6 MECATTAF THOMAS  1999 FARAYA SPORTING 51.61 54.57 1:46,18  12.86
7 AKIKI TANIOS  1999 ACTIVE CLUB  52.45 54.82 1:47,27  13.95
8 LAYOUN KARIM  1998 AL CHABEB FARAYA 52.56 55.39 1:47,95  14.63
9 ZEYN JOE  1998 AL MZAAR RIYADI 54.12 56.02 1:50,14  16.82
10 EL ASSAD FAYSAL  1998 CLUB DES CHALETS 54.63 56.73 1:51,36 18.04
11 HARMOUCHE MICHEL  1998 FAKRA CLUB 56.83 56.42 1:53,25  19.93
12 RAHMEH CHRISTOPHER  1999 AL AREZ RIYADI BCHARI 57.65 59.15  1:56,80  23.48
13 BEAUDENON ROBERT  1998 SAINT GEORGE BEYROUTH 57.68 1:00,40  1:58,08  24.76
14 RABBATH GEORGES  1999 FARAYA SPORTING 58.18  1:02,02  2:00,20  26.88
15 GHARIOS MARK  1999 FARAYA MZAAR 1:00,31  1:00,53  2:00,84  27.52
16 ASMAR RAOUL  1999 AL MZAAR RIYADI 1:03,27  1:02,92  2:06,19  32.87
17 CHAMAA RALPH  1998 ACTIVE CLUB  1:02,52  1:04,15  2:06,67 33.35
18 AKHRAS MARC  1998 AL CHABEB RIYADI BCHARI 1:06,52  1:06,47  2:12,99  39.67
19 ZAHAR ANTHONY  1998 AL CHABEB RIYADI BCHARI  1:09,06  1:07,14  2:16,20 42.88
20 GHARIOS RALPH  1998 AL CHABEB RIYADI BCHARI 1:13,06  1:06,78  2:19,84 46.52
21 YARED JEAN  1999 AL NOUSOUR RAYFOUN 1:13,79  1:06,95  2:20,74 47.42
22 ABOU JAWDE CARL ZARD  1999 AL CHABEB RIYADI BCHARI 1:17,25  1:06,63  2:23,88 50.56
23 TABET MICHEL  1999 HEMLAYA CLUB 1:17,37  1:06,92  2:24,29 50.97
24 NASSAR JAWAD  1999 AL RACING CLUB 1:36,18  1:11,54  2:47,72  1:14,40


DISQUALIFIES

  CHEHAB ZIAD 1998 HEMLAYA CLUB
  FAYAD THOMAS 1999 AL MZAAR RIYADI
  KHARRAT KAMAL 1998 HEMLAYA CLUB
  MOUAWAD MICHEL 1998 FARAYA SPORTING


CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-SLALOM FEMME - 13 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS
1 ADAIMI FLORENCE  1999 AL MZAAR RIYADI  47.4 51.85 1:39,25  
2 FAYAD SOPHIA  1999  FARAYA MZAAR  50.7 52.14 1:42,84  3.59
3 AZAR RAYANA  1999 FARAYA MZAAR  50.3 52.55 1:42,85  3.6
4 SAMAHA NADIA-LARA  1998 OUSOUD FARAYA  53.2 54.9 1:48,10  8.85
5 ARNOUK JUDITH  1998 AL AREZ RIYADI BCHARI  53.09 55.56 1:48,65  9.4
6 TUTUNJIAN SARINE  1999  FARAYA SPORTING  54.67 55.98 1:50,65  11.4
7 GEORGE SONIA  1999  HEMLAYA CLUB  55.25 55.65 1:50,90 11.65
8 ARIDA GLEN  1999  CLUB DES CHALET  56.65 1:01,30  1:57,95  18,70
9 KHALAF KAREN 1999 AL MZAAR RIYADI  1:02,12  1:05,77  2:07,89  28,64
10 SIOUFI MARIA  1999 FARAYA SPORTING  1:04,21  1:07,45  2:11,66  32,41
11 HADDAD MAYA 1998  ENB  1:04,48  1:08,71  2:13,19  33,94
12 HAYBE GEORGIA-LYNN 1998  HEMLAYA CLUB  1:08,76  1:09,48  2:18,24  38,99
13 RICHA YASMINA  1999 ACTIVE CLUB  1:08,49  1:10,84  2:19,33  40,08
14 MOUBARAK ELITA 1998  AL NOUSOUR RAYFOUN  1:10,86  1:11,28  2:22,14  42,89


DISQUALIFIES

  BEAUDENON LISA 1999 SAINT GEORGE BEYROUTH
  KACHWAJIAN LAETICIA 1999 AL CHABEB FARAYA
  FAYAD ISABELLE 1998 FARAYA MZAAR
  RIZK NOUR 1998 AL MZAAR RIYADI
  ARIDA LAETICIA 1999 AL SOUCOUR EL AREZ


ABANDON

  ISKANDAR CARLIE 1999 AL NOUSOUR RAYFOUN
  ARIDA JADE 1999 AL CHABAB AL RIYADI BCHARI
  KASEM TALIA 1999 AL SOUCOUR EL AREZ


CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-GEANT HOMME - 13 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS
1 BEHLOK ALLEN  1998 FARAYA MZAAR 40.24 40.08  1:20,32  
2 RAHMEH JEFFERY  1998  AL AREZ RIYADI BCHAR 42.2 40.4 1:22,60  2.28
3 LAYOUN KARIM  1998 AL CHABEB FARAYA  42.12 42.02 1:24,14  3.82
4 KEIROUZ CYRIL 1999 AL AREZ RIYADI BCHARI  42.29 41.89 1:24,18  3.86
5 JAHCHAN MICHAEL 1998 AL SOUCOUR AL AREZ 41.97 42.52  1:24,49  4.17
6 AKIKI TANIOS  1999 ACTIVE CLUB  42.61 42.92  1:25,53  5.21
7 HARMOUCHE MICHEL 1998 FAKRA CLUB  43.62 43.24 1:26,86  6.54
8 FAYAD THOMAS 1999 AL MZAAR RIYADI 44.69 44.44 1:29,13  8.81
9 ASSOUAD ALBERT 1998  FARAYA MZAAR  49.29 39.9  1:29,19 8.87
10 CHEHAB ZIAD  1998 HEMLAYA CLUB  44.86 44.59  1:29,45  9.13
11 MOUAWAD MICHEL  1998 FARAYA SPORTING  44.88 45.21  1:30,09  9.77
12 MECATTAF THOMAS 1999 FARAYA SPORTING  45.82 47.65  1:33,47  13.15
13 GHARIOS MARK  1999 FARAYA MZAAR 47.78 48.12  1:35,90  15.58
14 KHARRAT KAMAL  1998 HEMLAYA CLUB  49.3 48.28 1:37,58  17.26
15 BEAUDENON ROBERT  1998 SAINT GEORGES BEYROUTH 50.66 48.22  1:38,88  18.56
16 ABOU JAWDE CARL ZARD  1999  AL CHABEB AL RIYADI BECHARI 50.55 49.23 1:39,78  19.46
17 CHAMAA RALPH  1998 ACTIVE CLUB  50.82 50.13 1:40,95 20.63
18 ASMAR RAOUL  1999 AL MZAAR RIYADI  52.11 49.8 1:41,91 21.59
19 NASSAR JAWAD 1999  AL RACING CLUB  52.03 51.76 1:43,79 23.47
20 RAHMEH CHRISTOPHER 1999 AL AREZ RIYADI BCHARI  52.45 52.32 1:44,77  24.45
21 AKHRAS MARC  1998  AL CHABEB AL RIYADI BECHARI  52.78 53.19 1:45,97  25.65
22 EL ASSAD FAYSAL  1998  CLUB DES CHALET  01:16.9 45.87 2:02,73 42.41


DISQUALIFIES

  YARED JEAN 1999 AL NOUSOUR REYFOUN
  ZAHAR ANTHONY 1998 AL CHABEB AL RIYADI BECHARI 
  RABBATH GEORGES 1999 FARAYA SPORTING


ABANDON

  GHARIOS RALPH 1998  AL CHABEB AL RIYADI BECHARI 


CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-GEANT FEMME - 13 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS
1 FAYAD ISABELLE  1998 FARAYA MZAAR  38.82 40.79 1:19,61  
2 AZAR RAYANA  1999  FARAYA MZAAR 41.07 41.82 1:22,89 3.28
3 ADAIMI FLORENCE 1999 AL MZAAR RIYADI  42.69 41.75  1:24,44 4.83
4 ISKANDAR CARLIE  1999 AL NOUSOUR RAYFOUN  42.94 41.87 1:24,81 5.2
5 TUTUNJIAN SARINE  1999 FARAYA SPORTING  42.22 43.55 1:25,77 6.16
6 GEORGE SONIA  1999 HEMLAYA CLUB 44.09 43.1 1:27,19  7.58
7 KACHWATIAN LEATICIA  1999 AL CHABEB FARAYA 44.39 44.47  1:28,86 9.25
8 SAMAHA NADIA-LARA  1998  OUSOUD FARAYA  45.5 44.56 1:30,06  10.45
9 ARNOUK JUDITH  1998  AL AREZ RIYADI BCHARI  46.38 46.15 1:32,53  12.92
10 SIOUFI MARIA  1999  FARAYA SPORTING  48.66 46.26  1:34,92 15.31
11 KHALAF KAREN  1999 AL MZAAR RIYADI 47.81 48.26  1:36,07  16.46
12 ZOVIGHIAN MARINE  1999 ACTIVE CLUB  48.86 48.43 1:37,29  17.68
13 ARIDA GLEN  1999 CLUB DES CHALET 50.64 47.08 1:37,72  18.11
14 DOUMET ISABELLE 1998 FARAYA MZAAR 49.21 48.81  1:38,02  18.41
15 ARIDA JADE 1999 AL CHABEB AL RIYADI BECHARI 49.56 48.61 1:38,17  18.56
16 ARIDA LETICIA  1999 AL SOUCOUR AL AREZ  49.89 51.39 1:41,28  21.67
17 HAYBE GEORGIA-LYNN 1998  HEMLAYA CLUB  53.33 52.63 1:45,96  26.35
18 KASEM TALIA  1999 AL SOUCOUR AL AREZ  1:01,52  58.97 2:00,49  40.88
19 FAYAD SOPHIA 1999  FARAYA MZAAR  2:21,62  42.52 3:04,14  1:44,53


DISQUALIFIES

  BEAUDENON LISA 1999  SAINT GEORGES BEYROUTH 
  RICHA YASMINA  1999 ACTIVE CLUB 
  KETTANEH CHLOE 1998 AL NOUSOUR RAYFOUN 
  MOUBARAK ELITA  1998 AL NOUSOUR RAYFOUN 
  RIZK NOUR  1998 AL MZAAR RIYADI


CHAMPIONNAT DU LIBAN E2-SLALOM HOMME - 13 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS
1 ABOU JAOUDE ALEXANDRE 1996  FARAYA MZAAR 43.09 47.69 1:30,78  
2 ARIDA EDWIN  1997 CLUB DES CHALETS 45.16 50 1:35,16 4.38
3 TASSO LUIGI  1997 AL CHABEB FARAYA  46.69 50.89 1:37,58  6.8
4 MANSOUR TAREK 1996 FARAYA MZAAR 47.4 51.13 1:38,53  7.75
5 MELHEM MEL 1997 FARAYA SPORTING 48.14 50.9 1:39,04  8.26
6 MZANAR NAMIR  1997 AL RABITA SAKAFIYA RIYADIYA  52.28 52.77  1:45,05 14.27
7 RAFAEL JACK  1997  AL RABITA SAKAFIYA RIYADIYA  48.69 01:00.3 1:49,00  18.22
8 AKHRAS DANIEL  1997 AL TAADOD RIYADI BEYROUTH  55.4 57.12  1:52,52 21.74
9 MAHMOUD TAREK  1997 KANOUBINE AL RIYADI  1:07,95  51 1:58,95  28.17
10 ABI YOUNESS OUSAMA  1997 HAFROUN AL RIYADI EHMEJ  1:04,59  1:03,95  2:08,54  37.76
11 ABI SEMAAN JAD  1996  AL CHABEB RIYADI BEYROUTH  56.66  1:20,76  2:17,42  46.64
12 YAACOUB KARIM  1997 AL MZAAR RIYADI  1:08,66  1:09,90  2:18,56  47.78
13 ZAKKA KEVIN  1996 AL CHABEB AL RIYADI BECHARI  1:11,66  1:11,40  2:23,06  52.28


DISQUALIFIES

  SAAB JOSEPH  1996  HAFROUN AL RIYADI EHMEJ 
  ZAKKA CYRIL  1996  AL CHABEB AL RIYADI BECHARI 
  OUAISS JERIMY  1997  AL RABITA SAKAFIYA RIYADIYA 
  CHAKER MICHAEL 1996 FARAYA SPORTING
  NADER LUKA  1996 AL CHABEB FARAYA 


ABANDON

  NAHAS KARIM    1996 AL MZAAR RIYADI
  GEAGEA JOE     1997 FARAYA SPORTING


CHAMPIONNAT DU LIBAN E2-SLALOM FEMME - 13 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS
1 MOHBAT NATACHA  1996 FARAYA MZAAR  42.44 46.35  1:28,79  
2 KEIROUZ LEA  1997 AL AREZ RIYADI BCHARI  50.63 53.47 1:44,10  15.31
3 NASSAR TARA  1997 HEMLAYA CLUB  1:01,08 51.28 1:52,36  23.57
4 GHARIOS ELSA  1996 AL TAADOD RIYADI BEYROUTH  1:04,74  49.83 1:54,57  25.78
5 KHOURY LETICIA  1997 AL MZAAR RIYADI  1:14,15  49.43 2:03,58  34.79
6 ISKANDAR TANIA  1997 AL MZAAR RIYADI  1:07,46  1:09,01  2:16,47 47.68


DISQUALIFIES

  FAYAD ZOE  1996  FARAYA SPORTING 
  ZAKKA SASHA  1996  AL CHABEB AL RIYADI BECHARI 
  KEIROUZ MARY  1997 AL AREZ RIYADI BCHARI 
  AZAR GHAYSSA  1996 OUSOUD FARAYA 


ABANDON

  HADDAD YASMA  1996 OUSOUD FARAYA
  CHAAYA KELLY  1996 OUSOUD FARAYA


CHAMPIONNAT DU LIBAN E2-GEANT HOMME - 13 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS
1 ABOU JAOUDE ALEXANDRE 1996  FARAYA MZAAR  37.48 38.07 1:15,55  
2 NAHAS KARIM  1996 AL MZAAR RIYADI  38.63 37.49 1:16,12  0.57
3 MANSOUR TAREK  1996 FARAYA MZAAR  39.77 40.87 1:20,64  5.09
4 TASSO LUIGI  1997 AL CHABEB FARAYA  40.74 39.94 1:20,68  5.13
5  NADER LUKA  1996 AL CHABEB FARAYA  40.81 40.74 1:21,55  6
6 OUAISS JEREMY  1997 AL RABITA SAKAFIYA RIYADIYA 41.43 40.39 1:21,82  6.27
7 GEAGEA JOE  1997 FARAYA SPORTING  41.07 40.77 1:21,84  6.29
8 RAFAEL JACK  1997  AL RABITA SAKAFIYA RIYADIYA 42.07 40.34 1:22,41  6.86
9 ABI NADER BRIAN  1996 AL CHABEB RIYADI BEYROUTH  42.03 42.74  1:24,77 9.22
10 MAHMOUD TAREK  1997 KANOUBINE AL RIYADI 43.31 42.85 1:26,16  10.61
11 ARIDA EDWIN  1997 CLUB DES CHALETS  41.18 45.99 1:27,17  11.62
12 AKHRAS DANIEL 1997 AL TAADOD RIYADI BEYROUTH  44.12 44.97 1:29,09  13.54
13 TAYYAH YOUSSEF  1997 OUSOUD FARAYA 46.38 44.45  1:30,83 15.28
14 BAROUDI KARIM  1997 OUSOUD FARAYA  46.61 47.84 1:34,45  18.9
15 ABI SEMAAN JAD  1996 AL CHABEB RIYADI BEYROUTH  50.18 44.41 1:34,59 19.04
16 ZAKKA CYRIL  1996  AL CHABEB AL RIYADI BECHARI  48.94 48.01 1:36,95  21.4
17 ABI YOUNESS OUSAMA 1997 HAFROUN AL RIYADI EHMEJ  50.73 47.21 1:37,94  22.39
18 KETTANEH HENRY  1997 AL NOUSOUR RAYFOUN  48.85 50.94 1:39,79  24.24
1 SAAB JOSEPH  1996 HAFROUN AL RIYADI EHMEJ 51.47 50.23 1:41,70  26.15
20 ZAKKA KEVIN 1996 AL CHABEB AL RIYADI BECHARI  58.36 51.96 1:50,32  34.77


DISQUALIFIES

  YAACOUB KARIM  1997 AL MZAAR RIYADI 

 


CHAMPIONNAT DU LIBAN E2-GEANT FEMME - 13 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE CLUB MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS
1 HADDAD YASMA  1996 OUSOUD FARAYA 37.5 38.97 1:16,47  
2 MOHBAT NATACHA  1996 FARAYA MZAAR 37.95 38.85 1:16,80 0.33
3 CHAAYA KELLY  1996 OUSOUD FARAYA 38.96 39.5 1:18,46  1.99
4 GHARIOS ELSA 1996 AL TAADOD RIYADI BEYROUTH 39.09 40.81 1:19,90  3.43
5 KHOURY LETICIA  1997 AL MZAAR RIYADI  40.02 40.24 1:20,26 3.79
6 FAYAD ZOE  1996 FARAYA SPORTING  40.27 40.54 1:20,81 4.34
7 NASSAR TARA 1997 HEMLAYA CLUB  42.51 41.19 1:23,70 7.23
8 AZAR GHAYSSA 1996 OUSOUD FARAYA  42.2 41.54 1:23,74 7.27
9 KEIROUZ MARY 1997  AL AREZ RIYADI BCHARI  42.84 42.93 1:25,77 9.3
10 KEIROUZ LEA 1997  AL AREZ RIYADI BCHARI  48.67 44.28 1:32,95  16.48
11 RIZK DIALA 1997 ACTIVE CLUB  46.87 46.92 1:33,79  17.32
12 ISKANDAR TANIA 1997 AL MZAAR RIYADI  48.16 49.51 1:37,67  21.2
13 ZAKKA SASHA  1996 AL CHABEB AL RIYADI BECHARI  53.05 50.79 1:43,84  27.37CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-SLALOM HOMME - 27 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS POINTS
1 SALAMEH Georges  1976 1:05,52  1:05,14  2:10,66  0  
2 CHIHA Sylvio  1990 1:04,05 1:06,75  2:10,80 0.14 0.65
3 MOHBAT Alexandre 1995 1:09,01  1:08,29  2:17,30  6.64 31
4 FENIANOS Tarek  1990 1:07,51  1:11,65  2:19,16 8.5 39.68
5 FENIANOS Naim  1992 1:08,67  1:10,93  2:19,60 8.94 41.74
6 ARIDA Eddy  1993 1:12,01  1:08,71  2:20,72  10.06 46.97
7 CHAMMAS Carl  1993 1:10,65  1:10,16  2:20,81  10.15 47.39
8 CHAMOUN Dani  1993 1:15,76  1:06,66  2:22,42  11.76 54.9
9 AFIF Christian  1994  1:12,80  1:12,83  2:25,63  14.97 69.89
10 ARIDA Julian  1995 1:14,66  1:15,87  2:30,53  19.87 92.77
11 TOUMA Charbel 1991 1:16,78  1:19,85  2:36,63  25.97 121.24
12 OUAISS Romain  1995 1:21,37  1:20,37  2:41,74  31.08 145.1
13 ABOU JAOUDE Cyril  1995 1:40,55  1:08,08  2:48,63  37.97 177.27
14 ZGHEIB Hicham  1995  1:55,71  1:41,75  3:37,46  1:26,80  405,23


ABANDONS

  ASSOUAD Georges 1995 LIB 1995 RUN 1
  GEORGES Lucien 1995 LIB 1995 RUN 1
  RAHMEH Jad 1989 LIB 1989 RUN 1
  DARIANCEKARL 1998 RUN 2
  HAKIMOMAR 1995 RUN 2
  SLAIBE JAD 1995 RUN 2
  SALAMEH ELIAS 1986 RUN 2


DISQUALIFIES

  KEYROUZ PAUL 1988
  CATTAN MARC 1992


CHAMPIONNAT DU LIBAN E1-SLALOM FEMME - 27 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE1 MANCHE2 TEMPS ECARTS POINTS
1 KEIROUZ Celine 1995 1:16,88  1:14,66  2:31,54    
2 HADDAD Mounia  1994 1:16,90  1:17,66  2:34,56 3.02 12.16
3 EKMEKEJIAN Sarah  1991 1:17,29  1:18,03  2:35,32  3.78 15.22
4 DARIANE Tracy  1991 1:20,07  1:18,31  2:38,38  6.84 27.53
5 GEORGES Christelle  1995 1:19,75  1:20,75  2:40,50 8.96 36.07
6 RABABI Maisa  1993  1:18,14  1:29,36  2:47,50  5.96 64.24
7 CHAMMAS Karine  1995  1:26,85  1:21,52  2:48,37  16.83 67.75
8 KEYROUZ Nour  1993 1:25,20  1:24,18  2:49,38  17.84 71.81
9 HENEINE Paola  1994 1:22,90  1:26,88  2:49,78 18.24 73.42
10 NASSAR Lea 1995 1:33,22  1:22,16  2:55,38  23.84 95.96


DISQUALIFIES

  MECATTAFISABELLE 1995
  CHAKER YARA 1995


CHAMPIONNAT DU LIBAN JNR1-GEANT FEMME - 27 MARS 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE1 MANCHE2 TEMPS GAP
1  NASSAR Lea  1995 51.12 55.74 01:46.9  
2  MECATTAF Isabel  1995 52.14 55.81 01:47.95 1.09
3  HADDAD Mounia  1994 51.93 56.18 01:48.1 1.25
4  KEIROUZ Celine  1995 52.9 56.71 01:49.6 2.75
5  CHAKER Yara  1995 53.7 57.85 01:51.5 4.69
6  HANEINE Paola  1994 54.73 57.88 01:52.61 5.75
7  GEORGES Cristelle 1995 54.02 58.91 01:52.93 6.07CHAMPIONNAT DU LIBAN - GEANT HOMME - 27 FEBRUARY 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE PAYS MANCHE1 MANCHE2 TEMPS GAP POINTS
1 CHIHA Sylvio  1990 LIB  48.11 50.51 01:38.6   179.86
2 FENIANOS Tarek  1990 LIB  47.57 51.4 01:39.0 0.35 182.95
3 SALAMEH Georges  1976 LIB  47.14 51.87 01:39.0 0.39 183.3
4 FENIANOS Naim  1992 LIB 47.26 52.41 01:39.7 1.05 189.12
5 ASSOUAD Georges 1995  LIB 48.58 52.7 01:41.3 2.66 203.33
6 BTEICH Charbel  1973 LIB 49.4 52.69 01:42.1 3.47 210.47
7 MOHBAT Alexandre  1995 LIB 49.44 52.81 01:42.3 3.63 211.88
8 CHAMMAS Carl  1993  LIB  48.87 53.51 01:42.4 3.76 213.03
9 GEORGES Lucien  1995  LIB  49.79 52.9 01:42.7 4.07 215.76
10 ABOUJOUDE Cyril  1995  LIB  49.36 53.59 01:43.0 4.33 218.06
11 ARIDA Eddy  1993 LIB  49.8 53.59 01:43.4 4.77 221.94
12 CHAMOUN Dani 1993 LIB  49.71 54.04 01:43.8 5.13 225.12
13 DARIANE Carl  1988 LIB  50.86 54.38 01:45.2 6.62 238.26
14 AFIF Christian  1994  LIB  53.48 57.45 01:50.9 12.31 288.46
15 OUAISS Romain  1995  LIB 52.65 58.91 01:51.6 12.94 294.01
16 ARIDA Julian  1995  LIB 54.59 57.36 01:52.0 13.33 297.45
17 CATTAN Marc  1992  LIB  51.46 1:01,38 01:52.8 14.22 305.31
18 SREIH Kevin  1995  LIB  53.94 59.22 01:53.2 14.54 308.13
19 GEAGEA Edouard  1964  LIB  54.51 59.98 01:54.5 15.87 319.86
20 NAJEM Andre  1972 LIB  54.6 01:00.6 01:55.2 16.62 326.48
21 SALAMEH Youssef 1993  LIB  56.42 01:00.0 01:56.4 17.82 337.06
22 ZGHEIB Hicham  1995  LIB  55.73 01:01.3 01:57.1 18.44 342.53
23 SLAIBE Jad  1995  LIB 56.59 01:00.7 01:57.3 18.66 344.47
24 DAHER Walid 1990  LIB 57.25 01:02.3 01:59.6 20.97 364.85
25 ADRA Kamel 1971  LIB  59.73 01:04.0 02:03.8 25.13 401.55
26 MATTA Georges 1991  LIB  01:00.1 01:04.1 02:04.2 25.6 405.7
27 TAOUK Anthonios 1991  LIB  01:00.9 01:03.6 02:04.4 25.8 407.46
28 ESTEPHAN Roger 1966 LIB  01:03.9 01:07.7 02:11.6 32.97 470.71


DISQUALIFIE

  SALAMEH ELIAS  CHAMPIONNAT DU LIBAN - GEANT FEMME - 27 MARS 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE PAYS MANCHE1 MANCHE2 TEMPS GAP POINTS
1  EKMEKEJIAN Sarah  1991  LIB 51.52 54.97 1:46,49    186.79
2 NASSAR Lea  1995  LIB 51.12 55.74 1:46,86  0.37 189.81
3 MECATTAF Isabel  1995  LIB  52.14 55.81 1:47,95  1.46 198.72
4 HADDAD Mounia 1994  LIB  51.93 56.18 1:48,11  1.62 200.03
5 KEIROUZ Celine 1995  LIB 52.9 56.71 1:49,61  3.12 212.28
6 CHAKER Yara 1995  LIB 53.7 57.85 1:51,55  5.06 228.13
7 HANEINE Paola  1994  LIB 54.73 57.88 1:52,61  6.12 236.79
8 GEORGES Cristelle 1995  LIB 54.02 58.91 1:52.93  6.44 239.4
9 DARIANE Tracy  1991  LIB 56.99 59.57 1:56,56  10.07 269.06CHAMPIONNAT DU LIBAN JNR2-GEANT FEMME - 27 MARS 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE1 MANCHE2 TEMPS GAP
1  EKMEKEJIAN Sarah  1991 51.52 54.97 01:46.5  
2 DARIANE Tracy  1991 56.99 59.57  01:56.56 10.07CHAMPIONNAT DU LIBAN JNR1-GEANT HOMME - 27 MARS 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE1 MANCHE2 TEMPS GAP
1 ASSOUAD Georges 1995 48.58 52.7 01:41.28  
2 MOHBAT Alexandre 1995 49.44 52.81 01:42.3 0.97
3 GEORGES Lucien  1995 49.79 52.9 01:42.7 1.41
4 ABOU JAOUDE Cyril 1995 49.36 53.59 01:43.0 1.67
5 AFIF Christian  1994 53.48 57.45 01:50.9 9.65
6 OUAISS Romain  1995 52.65 58.91 01:51.6 10.28
7 ARIDA Julian 1995 54.59 57.36 01:52.0 10.67
8  SREIH Kevin  1995 53.94 59.22 01:53.2 11.88
9 ZGHEIB Hicham  1995 55.73 01:01.3 01:57.1 15.78
10 SLAIBE Jad  1995 56.59 01:00.7 01:57.3 16CHAMPIONNAT DU LIBAN JNR2-GEANT HOMME - 27 MARS 2011

CLASSEMENT NOM ANNEE MANCHE1 MANCHE2 TEMPS GAP
1 FENIANOS Naim  1992 47.26 52.41 01:39.67  
2  CHAMMAS Carl 1993 48.87 53.51 01:42.4 2.71
3 ARIDA Eddy  1993 49.8 53.59 01:43.4 3.72
4 CHAMOUN Dani 1993 49.71 54.04 01:43.75 4.08
5 CATTAN Marc  1992 51.46 01:01.4 01:52.8 13.17
6  SALAMEH  Youssef 1993 56.42 01:00.0 01:56.4 16.77Liens utiles: Faraya weather forcast :: Federation Libanaise de SKi :: Webcam on Faraya Slopes :: Federation Internationale de Ski